SEO Одит и анализ на сайт

Предимствата на SEO одита

 1. Анализ на семантичното ядро
 2. Анализ на конкуренцията в  нишата
 3. Анализ на On Page фактори
 4. Анализ на създаваното съдържание
 5. Анализ на външната линк маса
 6. Анализ на потребителското изживяване

SEO одит - план за работа

Конкуренция
Проучване на конкуренцията и възможни точки за растеж на бизнеса Ви
Вътрешно SEO
Създаване на предписания за подобрение на вътрешните (On-Page) фактори
Семантика
Изследване на плътността на релевантните ключови словосъчетания
Съдържание
Анализ на създаваното съдържание през призмата на маркетинга
Техническа част
Създаване на предписания за подобряване на потребителското изживяване
Линк профил
Проверка за качеството и количеството на външните връзки към сайта

Цел
Извършването на SEO одит е способ за идентифициране на проблемни зони, които възпрепятстват позиционирането на уеб сайта в органичните резултати на Google.

Разбираем език
Препоръките, които ще получите след SEO одита са поднесени на достъпен и разбираем език с ясни отправни точки за възможности за развитие на онлайн присъствието.

Възможности за растеж
След извършване на анализа, резултатите и възможностите за растеж, на органичния трафик в Google, ще бъдат обстойно обсъдени на среща.

Профилактика
Регулярното провеждане на SEO одит спомага за предпазване от резки спадове на трафика от Google. Екипът на Humerson препоръчва провеждането на SEO одит поне веднъж годишно.

Цени за SEO одит на сайт

Стандартен

515 лв До 20 дни
 • Анализ на конкуренция
 • Изследване на  линк профила
 • Скорост на зареждане
 • On Page фактори
 • Мобилна версия
 • Технически анализ
 • Препоръки

Най-Желан

Бърз

815 лв До 10 дни
 • Анализ на конкуренция
 • Изследване на  линк профила
 • Скорост на зареждане
 • On Page фактори
 • Мобилна версия
 • Технически анализ
 • Препоръки

Експресен

1115 лв До 3 дни
 • Анализ на конкуренция
 • Изследване на  линк профила
 • Скорост на зареждане
 • On Page фактори
 • Мобилна версия
 • Технически анализ
 • Препоръки

Изпрати запитване

SEO анализ на конкуренцията

Първата стъпка при стартирането на одит е анализ на конкурнетите в Google по основни SEO параметри. От опита ни конкуренцията на локално и глобално ниво е различна от тази в Google. Част от онлайн бизнесите не залагат в своето развитие разработването на онлайн маркетинговите канали.

Факторите определящи трудността на нишата са:Trust Flow (TF Majestic)   Domain Rating (DR Ahrefs) , Брой сочещи домейни (RD), популярност на брандовете в интернет, видимост в Google и органичен трафик.

След приключване на SEO одита, в готов вариант получавате систематизирана информация за моментното състояние на вашия онлайн магазин спрямо онлайн бизнесите, които работят по своята оптимизация

Семантичен SEO одит на сайта

Семантиката представлява ядро от ключови думи и словосъчетания, които представляват интерес за даден бизнес. Ако продавате  телефони, ще се интересувате от всички потенцялни търсения в Google за телефони, които предлагате, независмо дали търсенето е насочено към марка, модел, цвят или цена.

За да се събере, SEO специалистът,  цялостно семантично ядро от ключови думи за някой бизнеси отнема месеци. За тази цел по време на SEO одита се извършва сравнение  с конкурентите за видимост на сайта в Google, трафик и брой класиращи се фрази.

Основната цел при поручването на ключовите думи по време на SEO одита е да се придобие представа за мащабите и потенцяла на нишата от бизнес гледна точка и от към SEO оптимизация. Според техническото ниво на онлайн магазина при небоходимост  се създадават базови формули за интегриране на мета данните, които биха имали положителен ефект върху бизнеса и трафика.

При SEO анализа на трафика към сайта се издава картон съдържащ страниците привличащи най-много органични посетители от Google. Целта е да се придобие обща представа за моментното състояние и позициите в търсачката.

Технически SEO одит на сайта

Техническата част от SEO одита на сайта е фокусиране върху изграждането на правилна структура спрямо уеб стандартите на Google, което е задължителна предпоставка за успешна оптимизация и подобряване на класирането и продажбите.

В основната си част  тя засяга проблемни звена, които са заложени на ниво CMS. При пълна имплементация на препоръките, според трудността на нишата, се наблюдава покачване на органичния трафик между 50 и 200%.

Важно условия за извличане на максимална полза от SЕО одита на сайта е имплементацията на техническите предписания.

При необохдимост агенция Humerson може да съдейства за намирането на програмист.

Какво включва техническият одит

 • Оптимизация на бюджета за обхождане – забраняване на страниците за индексация без ценно съдържание за потребителите и Google
 • Проверка за дублирано съдържание – наличието на дублирано съдържание влияе негативно върху цялостното представяне на проекта
 • Оптимизация на Robots.txt – файл служещ като указателна директива за обхождащите машини
 • Препоръки за оптимизация на вътрешните връзки – разпределят вътрешната линк тежест  и формират структурата на сайта
 • Проверка на HTTP статус кода на страниците – важно е страниците да връщат правилен HTTP статус код (200, 301, 404, 50X)
 • Оптимизация на URL адресите – формиране на SEO Friendly адреси на страниците
 • Хлебни трохички (breadcrumbs) – разпределят вътрешната тежест на страниците и служат за улеснение при навигация
 • Проверка и оптимизация на rel=“alternate“ hreflang=“ – използва се при сайтове с няколко езикови версии
 • Формиране на sitemap.html – карта на сайта предназначена за потребителите
 • Формиране на sitemap.xml – карта на сайта предназначена за търсачките и техните паяци
 • Индексиране – задължителен фактор за показването и класирането на страниците в SERP
 • Скорост на зареждане – косвен фактор за класиране, чрез подобряване на потребителското изживяване
 • Анализ на изходящите връзки – проверка за наличие на счупени външни връзки
 • Анализ на core web vitals – набор от специфични фактори, които влияят на потребителското изживяване и удовлетвореност

SEO одит на On-Page факторите

Според едно от последните изказвания на Google, един от най-опростените и фундаментални сигнали е когато уеб страницата съдържа ключови думи съвпадащи на потребителското търсене в търсачката.

По-време на SEO анализа се изследват множество вътрешни фактори, които пряко влияят върху подобряването на цялостната структура и класиране. За целта се използват редица SEO инструменти.

В краен вариант получавате картон, върху които са разписани препоръки за подобрения на вътрешната оптимизация.

От огромна важност за крайния резултат е пълната имплементация на получените препоръки от одита.

Какво включва On-Page анализа

 • Семантичен обхват – одит на семантичния обхват на страниците и тяхната плътност
 • H1-H6 структура – анализ на заглавната структура на страниците
 • Оптимизация на Robots.txt – файл служещ като указателна директива за обхождащите машини
 • Проверка за дублирани мета данни – наличието на дублирани мета дани е пречка за добро класиране в SERP
 • Мобилна версия – ръчен анализа на мобилната версия на сайта
 • Title tags (тайтъл заглавия)– създаване на препоръки за правилно формиране на заглавията
 • Meta description (мета описания) 
 • Формули за мета данни – създаване на предписания за основни мета форумили
 • Микроформати – анализ и препоръки за имплементиране на микроформати за различните типове страници
 • Alt текст на изображенията – създадване на  формули за имплементиране
 • Title текст на изображенията – създадване на  формули за имплементиране
 • Bounce rate (степен на отпадане) – излседване на страници с висок процент степен на отпадане

SEO одит на съдържанието

Изграждането на контент стратегия играе важна роля при реализирането на цялостната SEO оптимизация. Чрез нея бизнеса разширява своето брандово присъствие в интернет и спомага за SEO процеса.

При изграждането на съдържание, то трябва да има ясно предварително дефинирана цел. В общия случай това са таргетиране на информативни ключови думи и привличането на органичн трафик от тях.

От опита ни повечето сайтове, които не са работили с агенция, но са създавали блог статии, те не носят позитив на цялостното онлайн представяне. За целта по време на одита се анализира моментното състояние на изгражданото съдържание. В допълнение се изследват допълнителните възможности при изграждане на контент стратегията.

Цялостната контент стратегия е основна част от услугата за SEO оптимизация и се изгражда на последващ етап. Целта е да придобием глобална представа за нишата, конкуренцията и бизнеса. Възможностите, които открием се залагат в последващия план за създаване на блог статии.

Анализ на линк профила

Линк билдингът е техника за изграждане на външни връзки към вашия уеб сайт с цел подобряване на видимостта и позициите в търсачката на  Google. Най-популярните стратегии са, маркетинг чрез съдържание, създаване на полезни ресурси, имейл маркетинг, линк билдинг от медии.

Външната оптимизация играе важна роля при създаването на цялостната SEO стратегия. Одита представлява качествен и количествен SEO анализ на всички линкове сочещи към вашия сайт. Google Search Console имат подобна функция, но за съжаление тя не предоставя цялата нужна информация и за целта се използват SEO инструменти като Ahrefs и Majestic.

Спрямо резултатите от SEO одита е важно да се придобие представа за моментното състояние на уеб сайта. При стартиране на абонаментен SEO пакет, според стадия на който се намира линк профила се прилага различна стратегия за подобряването му.

Какво включва одита на линк профила

 • DA (Domain Authority) – е метрика разработена от Ahrefs представяща относителна стойност за силата на даден домейн
 • TF (Trust Flow) – е стойност използвана от Majestic. Тя предоставя метрика за сигурността и силата на даден домейн
 • Анкор профил – анализиране на текстовите връзки и тяхното съотношение.
 • Сравнение с конкурентите – сравнение с конкурентите по основни показатели
 • Разпределение на връзките – правилното разпределение на връзките е част от добрата линк билдинг стратегия
 • Релевантност на връзките – Важно е външните линкове да имат релевантност спрямо нашия сайт
 • Брандови сигнали – изследване на анкор профила за брандови сигнали
 • Скорост на нарастване – прекомерното увеличение на връзките може да бъде лош сигнал за Google и той да накаже частично сайта
 • Загуба на връзки – изследване на загубени връзки и причинно следствената връзка
 • Одит на спам линкове – зловредните линкове могат да навредят на вашето позициониране в търсачката
 • Пренасочени домейни – анализа за наличието на 301 пренасочвания на домейни
 • Наказание от Google – проверка за съществуващо наказание от Google
 • Disavol файл – Одит на изключените линкове от индексация

Често задавани въпроси за SEO одит

На какъв период е препоръчително да се прави SEO одит

Според натовареноста на нишата препоръчително да се извършва SEO Одит на всеки 6-12 месеца.

Какво ще получа в краен вариант след SEO одита

Ще изготвим доклад с препоръики за имплементиране, с цел повишаване на цялостното SEO състояние на онлайн магазина

За кого е подходщ SEO Одита

SEO анализа е подохдящ за всеки онлайн бизнес, независимо от етапа на развитието, в което се намира той