SEO Копирайтинг услуги

SEO оптимизираните текстове са подходящи за създаване на съдържание на продуктовите и категорийни страници в уеб сайта

 1. Засищане на семантични ключови думи
 2. Уникалност на текстове над 95%
 3. Оптимизация на подзаглавията
 4. Ангажираност на аудиторията
 5. Призив към действие

Процес на създаване на SEO текстове

Ключови думи
Проучване и събиране на релевантни ключови думи, подходящи за съответната страница
Конкуренция
Анализ на конкуренцията в нишата и практиките за създаване на продуктови текстове
Марка
Споменаване на марката, с цел увеличаване на разпознаваемоста на вашия бизнес
Оптимизация
Засищане на текста с ключови думи, отнасящи се за съответната страница
Аудитория
Проучване и анализране на целевата аудитория, интересуваща се от бизнеса Ви
Уникалност
Създаване на уникално съдържание спрямо добрите практики в интернет пространството

Цени за SEO копирайтинг

 • Продуктови описания

 • SEO оптимизирано описание
 • При поръчка над 10 описания
 • Дължина до 300 думи
 • 15 дневен срок за изпълнение
 • Фокус върху ключовите думи
 • Над 95% уникалност
 • Цената е за едно описание
 • 15 лв.
 • Запитване
 • Категорийни описания

 • SEO оптимизирано описание
 • При поръчка над 10 описания
 • Дължина до 700 думи
 • 10 дневен срок за изпълнение
 • Фокус върху ключовите думи
 • Над 95% уникалност
 • Цената е за едно описание
 • 40 лв.
 • Запитване
 • Линк билдинг статии

 • SEO оптимизирано описание
 • При поръчка над 10 линк билдинг статии
 • Дължина до 500 думи
 • 10 дневен срок за изпълнение
 • Фокус върху ключовите думи
 • Над 95% уникалност
 • Цената е за една статия
 • 17 лв.
 • Запитване

Изпрати запитване за SEO текстове

Успехът на SEO оптимизацията силно зависи от качествен копирайтинг. Двете услуги са тясно свързани и на практика, не добрите резултати в оптимизацията са невъзможни без добър копирайтинг. В Humerson не целим добри резултати и не предлагаме добър копирайтинг. Нашите усилия винаги са насочени към идеята да оптимизираме страниците на клиентите ни качествено, с внимание към детайла, с постоянна мотивация за постигане на максимално задоволяващ краен резултат. За тази цел залагаме на качествен SEO копирайтинг, ориентиран към скоростен и траен ефект за позициите и имиджа на корпоративната страница и/или онлайн магазин, както и към задоволяване на потребителската нужда от адекватна, ценна и интересна информация.

Какво е SEO Оптимизация?

Зад абревиатурата SEO стои термина „оптимизация за търсещи машини“ – българският превод на „search engine optimization”. В действителност, самата услуга можем да наречем само SEO, но в практиката и нас е залегнал терминът SEO оптимизация за търсачки. По-важното е да разберем какво стои зад нея, каква е функцията й и изобщо с каква цел ползваме подобен тип услуги. Можем да определим SEO оптимизацията като комплициран и постоянен процес по поддържането на максимално челна позиция на сайта в резултатите на търсачките при определено потребителско търсене. Ако потребителското търсене се определя по неговите ключови думи, изписвани в търсачките, то резултатите, излизащи в тези търсачки, са огледало на вложените усилия от различни оптимизатори в поставянето на различни сайтове на топ позиции в Google или друга търсеща машина.

Смята се, че първата страница от резултатите при зададено търсене свидетелства за успех на оптимизацията. Разбира се, всеки бизнес, а също така и фирмата, която поддържа неговата SEO оптимизация се стреми към заветната челна позиция. За разлика от платените реклами в търсачките, при SEO страницата получава трафик и видимост при определени клиентски запитвания и търсения безплатно, тоест по органичен път.

 

Какво е Копирайтинг?

Копирайтинг представлява писане на текстове с комерсиална цел. С тази услуга се занимават копирайтъри и кънтент райтъри (автори на дигитално съдържание), за които е добре да притежават не само базови качества като грамотност и креативност при изразяване с думи, но и профилите на психолог, знанията на човек с богата обща култура, уменията на изследователя. Обикновено, копирайтърите пишат в разнообразни сфери, за разнообразни теми и за да информират и ангажират разнообразни типове клиенти. Копирайтингът не е просто писане, а създаване на текст за уеб сайт, за онлайн магазин, за блог и така нататък, с цел да привлекат вниманието на онлайн потребителите и да ги накарат да извършат определено действие. Копирайтингът може да се раздели най-общо в следните групи: креативен копирайтинг, сейлс копирайтинг, копирайтинг за уеб и естествено, SEO копирайтинг, който е най-силно повлиян от техническите изисквания на актуалната оптимизация за търсачки.

 

Какво е SEO Копирайтинг?

SEO Копирайтинг е един от видове копирайтинг. Той е съществена и неизменна част от общата SEO стратегия за даден онлайн магазин, уеб сайт, блог и изобщо страница в интернет пространството. Двете единици – SEO копирайтинг и SEO оптимизация – работят в синергия, в тясно сътрудничество, в една цел, като на практика, SEO копирайтингът е подпомагащия елемент, „пълнежът“, съдържанието на изградената SEO тактика. Поради тази причина SEO копирайтингът следва конкретна формула и технически параметри, начертани предварително от SEO екипа.

Това обаче съвсем не означава, че SEO текстовете трябва да са нищо повече от спазване на формула, а напротив – те трябва да запазят елемента си на ангажираност, информираност и да носят стойност за потребителя. В противен случай ще се създаде изкуствено звучащ текст, който няма да породи целените действия от страна на потребителя, съответно няма да постави на челни позиции в Google оптимизирания сайт. SEO копирайтингът има същата аудитория, каквато има и всеки други копирайтинг. Просто той следва и зададени критерии за оформяне, структуриране, поднасяне и предлагане на конкретно съдържание, включващо конкретни ключови думи, фрази и език, подходящ за съответната аудитория.

 

Какво е SEO Текст?

SEO текст е всяко създадено съдържание за уеб, което има за цел да работи по посока на осъществяване на SEO стратегията за сайта, който ще обслужва. Не е задължително този текст да бъде поместен на страницата, която е оптимизирана. Съвременните SEO копирайтинг услуги представляват пакети от текстове от различно естествено, но с еднаква цел – по-високи позиции в Google. Всеки SEO текст трябва да отговаря на определени критерии като четивност, полезност, релевантност  и наситеност.

Четивността се изразява в достатъчно простия и разбираме изказ, съобразен с дадената адитория. Полезността е отражение на умението на копирайтъра да пише не просто добре и ангажиращо, но и информативно. Релевантността се изразява в съответствие между темата на дадения текст и нишата на опитмизирания сайт. Под наситеност разбираме наситеност на предварително зададени ключови думи и фрази, по които потребителите ще търсят съдържание или отговори на въпроси в търсачките. Важно е търсенето на потребителя с конкретни фрази в търсачките да отговаря на заложените ключови думи в един SEO текст, за да може правилния потребител да попадне на правилното съдържание.  Към тази генерална цел на SEO копирайтинга включваме и добре подбрано заглавие и прибягване към успешни маркетинг инструменти за писане на качествен текст.

 

SEO Копирайтинг цена – от какво зависи ?

Пазарът на SEO и копирайтинг услуги е достатъчно обширен, за да срещнете разнообразни по своята стойност и формула на образуване цени. Правилото да не се гони изгодна крайна ниска цена за сметка на качеството е правило, което следва да се приложи и тук, при търсене на подходящия екип или човек за SEO копирайтинг.

Не забравяйте, че от качеството на SEO услугата, която ще получите, зависи едновременно крайния резултат на SEO оптимизацията, а от там и от представянето на бизнеса ви в интернет пространството, включително и установяването на определена репутация и имидж. Обикновено, SEO оптимизацията изисква значително количество текстове. Затова и SEO копирайтинг услугите най-често предлагат пакетни цени за даден брой текстове. Възможно е разлика в цените на различните типове съдържание, създавано за целите на SEO оптимизацията.

Видове текстове при SEO Копирайтинга

За целите на SEO оптимизацията копирайтинг услугите се поделят на няколко подвида. На практика, при избор на SEO копирайтинг услуги, можете да наемете една конкретна фирма, екип или самостоятелен копирайтър, който да предложи всички типове SEO текст. В някои случаи е възможно да не бъдат необходими всички видове съдържание. Например, при липса на онлайн магазин описания на продукти не са нужни. В други случаи акцентът е върху определени текстове, а останалите са само допълнения към SEO стратегията. В общия случай видовете текстове при SEO копирайтинг са следните:

 • Линкбилдинг статии. Характерно за тях е, че са свързани с тематиката на оптимизирания сайт или онлайн магазин, но се публикуват във външен източник. Препоръчително е източникът да има релевантна връзка с дадения сайт или магазин. Използват се за препратка от външния източник към оптимизирания магазин.
 • Описания на категории. Ползват се за онлайн магазини. При тях е важен балансът между необходимия брой използвани ключови думи, които да следват категорийната и подкатегорийната логика на даден магазин, а и самите типове продукти, така и спецификите на основната стока.
 • Блог статии. Те се публикуват в блог пространството или секция „Новини“ на уеб сайта или на онлайн магазина. Важно е тези текстове да носят стойност за потребителя, да са интересни за таргетираната аудитория и да подтикват по непряк път към покупка или използване на предлаганата услуга.

Процес при създаване на съдържание от SEO Копирайтър

Създаването на SEO съдържание е отражение на добрата екипна работа между SEO оптимизаторът и копирайтърът. Балансът и сътрудничеството между тях са гаранция за отлични крайни резултати. Обикновено, заданието за конкретния текст е съгласувано или изцяло подавано от екипа по SEO оптимизация. Копирайтърът обаче не е полезно да бъде силно ограничаван, за да не се изгуби елемента на креативност за сметка на строгото спазване на техническите SEO изисквания. Задължително е текстът да бъде проверяван както за граматически и стилистични грешки, така и от гледна точка на SEO принципите и границите за структуриране и създаване на съдържание.

Възползвайте се от нашата качествена и надеждна услуга SEO копирайтинг, извършвана от опитни професионалисти с дългогодишна практика в сферата и всеотдайност към всеки индивидуален проект, отношение към марката и оптимизираната услуга или продукт. Ние в Humerson можем да ви предложим всичко това на разумни и конкурентни за пазарната ниша цени.

Често задавани въпроси за SEO Копирайтинг

Какво е SEO Копирайтинг

SEO Копирайтинг е процес за създаване на оптимизирано съдържание, което да бъде полезно на потребителите и подходящо за търасчката на Google

Важно ли е текстовете ни да бъдат оптимизирани

За да има полза за бизнеса от SEO текстовете е важно те да бъдат оптимизирани спрямо последните тенденции в Google

За какви видове текстове се използва SEO Копирайтинг

В основата си те моат да бъдат разделени на няколко вида:

 • Линк билдинг статии
 • Семантични текстове за категории
 • SEO Текстове за продукти
 • Блог статии