Контент Маркетинг

SWOT Анализ
Световно известен метод в маркетинга за изследване и планиране на бизнес възможностите.Анализиране на четири от основните страни на Вашия бизнес:силни страни, минуси, възможности и опасности
Buyer Personas
Създаване на профили на аудитории, които представят образа на идеалния потребител за Вашия  бизнес, включващ в себе си: модели на поведение, демографски данни, мотивация за покупка и цели.
Бизнес Цели
Дефинирането  на правилни цели е от изключителна важност за успешната и ефективна реализация на Вашата маркетинг стратегия със съдържание, което би довело до ангажираност на аудиторията.
Конкуренция
Проучването на конкуренцията ни дава плътен образ върху таргетираните ключови словосъчетания, онлайн платформите за промотиране, честота на ангажираност с аудиторията.
Проучване
Анализ и подбор на релевантни, ключови словосъчетания, чрез които се таргетират потребителските персони според етапа, на който се намират в своята потребителска фуния на купувача.
Промо канали
Избиране на подходящи и релевантни онлайн платформи за публикуване на съдържанието е фундаментално за изграждането и реализирането на всяка успешна контент маркетинг стратегия.

Основни цели пред маркетинг на съдържанието

Формиране на бранд идентичност
Контент стратегията е в пряка корелация с формирането на емоционална връзка с Вашата аудитория, което спомага за увеличението на повтарящите се продажби
Увеличение на трафика
Достигането до правилната целава аудитория, посредством различни дигитални платформи, спомага за увеличението на органичния (безплатен) трафик към Вашия онлайн бизнес.
Изграждане на доверие
Лоялността, доверието и репутацията са ключови фактори за изграждането на дългосрочен и устойчив бизнес модел в динамично развиващия се дигитален свят на двадесет и първи век

Нека да променим играта заедно

Често задавани въпроси за контент маркетинга

От какви части е съставен маркетингът на съдържанието

Стратегията за контент маркетинг е съставена от:

 • Определяне на бизнес целите
 • Анализ на конкуренцията
 • Проучване на бизнес нишата
 • Определяне на промо каналите
 • Създаване на идеален образ на купувача
 • Извършване на SWOT анализ

С какво е полезен маркетингът на съдържанието

Контент маркетингът помага за изграждането на доверие, подобряване на видимостта на бранда и създаването на лоялна аидутория

Кои световни компании използват контент маркетинга

Едни от най-известните компании, които използват маркетинг на съдържанието са

 • Coca-Cola
 • American Express
 • Domino’s
 • MailChimp
 • Marriott
 • Rolex
 • WalMart