Локално SEO

Локалната оптимизация като част от маркетинговия микс

  1. Видимост за вашия локален обект
  2. Инвестиция с дългосрочен ефект
  3. Увеличение на органичения трафик
  4. Изграждане на репутация
  5. Висок процент на реализации

Изкуството на локалната оптимизация

GMB
Създаване и  оптимизация на Google My Business профил
Schema маркиране
Открояване и описване на важни елементи за локалното SEO
On-page SEO
Оптимизация на вътрешната структура (съдържанието) на сайта
Анализ на конкуренцията
Проучване и анализ  на конкуренцията в бизнес нишата
Линкбилдинг
Анализ и създаване на вътрешни връзки (линкове)
Цитати
Създаване на citations (цитати) за Вашия онлайн бизнес

Поискай предложение

Често задавани въпроси за Локална оптимизация

Какво представлява локалната оптимизация

Локалното SEO представялва техника, за подобряване на видимостта на бизнеси с физически обекти

Какво се включва в локалната оптимизация

Основните направление, по които се работи са:

  • Оптимизиране на Google My Business
  • Събиране на ключови думи с преференция за пестоположението
  • Създаване на цитати и публикации в медиите

За кого е подходяща локалната оптимизация

Локалното SEO е подходящо за бизнес, при които покупката е тясно обвързана с местоположението на обекта