За маркетинга и психологията

Психологията е моя отдавнашна страст. Винаги, когато имам повече време или някакъв комуникативен или междуличностен проблем за разрешаване, започвам да се ровя в книги или четива на тема “психология”. Независимо дали са на известни личности или просто публикации за различни проучвания в университетски сайтове. Помага.

Общи точки между психологията и маркетинга:

Две интересни и динамични научни дисциплини

И в двете области има много динамика и за разлика от точните науки, където поне в последния век, теорията рядко се сменя и все по-трудно е да се открие нещо ново, в психологията и маркетинга не е така.

Като научни дисциплини те и двете много зависят от състоянието на икономиката и обществото. В тях емпиричното, тоест това, което идва от самия живот и което практиката потвърждава, е много по-силно от чисто теоритичното.

За разлика от другите науки, които могат директно да повлияят най-вече на тези, които ги практикуват, и едва в дългосрочен план оказват влияние на големи групи хора, психологията и маркетингът могат да имат директно и бързо влияние върху всеки един от нас.

Психологичен портрет на успешните маркетьори

Да бъдеш практикуващ маркетьор не е занимание за всеки. Необходимо е да бъдеш отворен към хората, към техните нужди и начин на мислене. Необходимо е да умееш и да обичаш да общуваш. Екстраверт – задължително условие.

Необходимо е да умееш да се променяш. Хората със статично мислене, които имат веднъж завинаги фиксирани опори, вярвания и правила, трудно се справят на маркетинговото поприще.

Необходимо е да бъдеш устойчив и последователен. Ако искаш да постигнеш успех в маркетинга, трябва не само да можеш да виждаш достатъчно ясно целите. Трябва да имаш волята и характера да ги преследваш ежечасно. Без да се плашиш от трудностите, временните неуспехи или реакцията на другите.

Комуникацията е в основата на маркетинга. Психологията е в основата на успешната комуникация

Как комуникираме, как предаваме послания, как внушаваме идеи, е основно за маркетинг дейностите. Да изброим само:

  • изграждането на фирмения имидж,
  • продуктовите реклами,
  • отношенията с пресата и обществеността,
  • създаването и поддържането на партньорства,
  • комуникацията с потенциални и целеви клиенти,
  • комуникацията между маркетинг отдела и ръководството,
  • комуникацията между маркетинг отдела и другите отдели във фирмата,
  • комуникацията вътре в самия маркетинг отдел…

Без да познаваме особеностите на различните типове хора, без да владеем тайните на общуването, както виждаме, не можем да имаме успешен маркетинг… Маркетингът е най-малкото пари и купчина документи. Маркетингът е взаимоотношения, връзки, послания, общуване.