Предимствата на SEO одита

SEO одитът е процес за оценка на качеството на уеб сайта през очите на Google и изготвянето на препоръки за неговото подобрение

 1. Анализ на семантичното ядро
 2. Анализ на конкуренцията в  нишата
 3. Анализ на On Page фактори
 4. Анализ на създаваното съдържание
 5. Анализ на външната линк маса
 6. Анализ на потребителското изживяване

SEO одит - план за работа

Семантика
Изследване на плътността на релевантните ключови словосъчетания
Съдържание
Анализ на създаваното съдържание през призмата на маркетинга
Конкуренция
Проучване на конкуренцията и възможни точки за растеж на бизнеса Ви
Линк профил
Проверка за качеството и количеството на външните връзки към сайта
Вътрешно SEO
Създаване на предписания за подобрение на вътрешните (On-Page) фактори
Изживяване
Създаване на предписания за подобряване на потребителското изживяване

Цел
Извършването на SEO одит е способ за идентифициране на проблемни зони, които възпрепятстват позиционирането на уеб сайта в органичните резултати на Google.

Разбираем език
Препоръките, които ще получите след SEO одита са поднесени на достъпен и разбираем език с ясни отправни точки за възможности за развитие на онлайн присъствието.

Възможности за растеж
След извършване на анализа, резултатите и възможностите за растеж, на органичния трафик в Google, ще бъдат обстойно обсъдени на среща.

Профилактика
Регулярното провеждане на SEO одит спомага за предпазване от резки спадове на трафика от Google. Екипът на Humerson препоръчва провеждането на SEO одит поне веднъж годишно.

Стандартен

515 лв До 20 дни
 • Анализ на конкуренция
 • Изследване на  линк профила
 • Скорост на зареждане
 • On Page фактори
 • Мобилна версия
 • Технически анализ
 • Препоръки

Най-Желан

Бърз

815 лв До 10 дни
 • Анализ на конкуренция
 • Изследване на  линк профила
 • Скорост на зареждане
 • On Page фактори
 • Мобилна версия
 • Технически анализ
 • Препоръки

Експресен

1115 лв До 3 дни
 • Анализ на конкуренция
 • Изследване на  линк профила
 • Скорост на зареждане
 • On Page фактори
 • Мобилна версия
 • Технически анализ
 • Препоръки

Изпрати запитване