Локалната оптимизация като част от маркетинговия микс

Локалната оптимизация като част от маркетинговия микс

  1. Видимост за вашия локален обект
  2. Инвестиция с дългосрочен ефект
  3. Увеличение на органичения трафик
  4. Изграждане на репутация
  5. Висок процент на реализации

Изкуството на локалната оптимизация

GMB
Създаване и  оптимизация на Google My Business профил
Schema маркиране
Открояване и описване на важни елементи за локалното SEO
On-page SEO
Оптимизация на вътрешната структура (съдържанието) на сайта
Анализ на конкуренцията
Проучване и анализ  на конкуренцията в бизнес нишата
Линкбилдинг
Анализ и създаване на вътрешни връзки (линкове)
Цитати
Създаване на citations (цитати) за Вашия онлайн бизнес

Поискай предложение