Предимствата на Имейл Маркетинга

Имейл кампаниите като маркетингов инструмент

  1. Изграждане на доверие
  2. Популялизиране на бранда
  3. Осведоменост на потребителите
  4. Ремаркетинг на топли аудитории
  5. Измерими резултати

Имейл маркетингът като инвестиция

Висок процент на ROI
Email маркетингът е един от каналите с най-висок процент на възвращаемост на инвестицията
Разпознаваемост
Успешният email маркетинг спомага за увеличение на разпознаваемостта на бранда
Измерими резултати
Възможност за проследяване и анализиране на ангажираността с email кампаниите
Изграждане на бранд
Email кампаниите спомагат за изграждане на идентичност на Вашия бизнес
Персонализация
Възможност за сегментиране и персонализиране спрямо целевите аудитории
Увеличение на продажбите
Ангажираността на потребителите влияе положително върху пордажбите

Нека да се запознаем !

Дигитална агенция Humerson ще избере за Вас методите и правилните инструменти, които ще бъдат подходящи спрямо Вашия бизнес